Definitief jaarprogramma carnaval 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering in september is het jaarprogramma 2020 van ´n Lesten Stuuver vastgesteld. Klik hier voor het Jaarprogramma 2020 definitief.

Receptie en jubileumfeest

Komend jaar viert de vereniging haar 55-jarig bestaan. Hiervoor is de jubileumcommissie op de achtergrond al druk bezig met het programma. Noteer alvast 8 februari in je agenda, want dan is ´s middags de receptie en ´s avonds het jubileumfeest. Iedereen is welkom op dit feest. Hoe dit jubelfeest eruit gaat zien is nog geheim. Een klein tipje van de sluier: door en voor Rossum, live in voute kledij.. 

Ook de jeugdcommissie De Stuuverkes hebben een jubeljaar, want in 2020 presenteren zij hun 22e Jeugdprinses en Jeugdprins. Voor de kinderen wordt volgend jaar 1 hele dag georganiseerd met een prachtige activiteit op basisschool De Kerkewei.