Earestuuver voor Lies Weusthof

Lies Weusthof-Peters (74) in Rossum ontvangt de Earestuuver. Dit eremetaal wordt elk jaar uitgereikt door carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver aan iemand die zich langdurig, vrijwillig heeft ingezet voor de gemeenschap van Rossum, Volthe en Lemselo.

Lange lijst

De lijst van vrijwilligerswerk is omvangrijk. Weusthof heeft zich 25 jaar ingezet voor de Zonnebloem. Binnen deze landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of handicap, heeft ze onder andere vanaf 1992 meerdere ouderen maandelijks bezocht voor een praatje onder het genot van een bak koffie. Daarnaast organiseerde ze, samen met anderen binnen de Rossumse afdeling van de Zonnebloem, elk jaar een Kerstviering voor ouderen.

Avondwake- en uitvaartgroep

In de beginjaren ’90 was Weusthof initiatiefneemster van het Jongerenpastoraat. Dit heeft ze enkele jaren gedaan. Ze heeft vijf jaar bestuurswerk gedaan voor de tennisvereniging Tevero. Vanaf 2003 tot heden is ze actief binnen de avondwake- en uitvaartgroep van de Rossumse geloofsgemeenschap. Vanaf 2001 zit ze in het dameskoor en de laatste jaren is ze voor deze groep ook bestuurlijk actief. Verder is zij 45 jaar lid van de Gymnastiekvereniging Rossum. Sinds 2008 zit ze voor deze vereniging ook in het bestuur als secretaresse.

Veel te zien bij ouderen

Weusthof zet zich graag in voor ouderen. Inmiddels is ze al tien jaar vrijwilligster bij de zogenoemde Open Eettafel. Een keer per maand is ze hier gastvrouw en serveert zij een warme maaltijd aan ouderen in kulturhus Rabo de Cocer. Verder is Weusthof eens in de 14 dagen te zien in het zwembad van sportcentrum Bossink. Daar is zij dan begeleidster als ouderen van het verzorgingstehuis Gereia komen voor een zwempartij. Dit doet zij inmiddels 5 jaar. Sinds kort is ze ook betrokken bij Wolik. Dit is een initiatief waarbij oudere gezamenlijk bijvoorbeeld breien, zodat ze niet in een isolement komen te zitten.

Tot slot is Weusthof vele malen te zien in het dorp met een collectebus. In het verleden ging ze rond voor Sport Gehandicapten. Voor het Beatrixfonds collecteert ze inmiddels tien jaar, voor de Hersenstichting zo’n vijf jaar.

Uitreiking zondag 4 februari

De Earestuuver wordt zondag 4 februari uitgereikt. Eerst is er vanaf 9.30 uur een carnavalsmis in de H. Plechelmuskerk in Rossum. Na deze viering start vanaf 11.11 uur de uitreiking van het eremetaal in kulturhus Rabo de Cocer.