Lidmaatschap alleen per automatische incasso

Voordat ’n Lesten Stuuver in aanraking komt met artificiële intelligentie, denk aan zelfrijdende praalwagens, zwevende loopgroepen of een hoogheid die nooit meer zijn spreuk vergeet, gaat de vereniging eerst haar financiële administratie automatiseren.

Dit houdt in dat je de betaling van je lidmaatschap met ingang van komend seizoen 2020 alleen nog kunt voldoen via automatische incasso. Het daartoe benodigde machtigingsformulier kun je vinden op deze website onder het kopje ‘lid worden’. Alle informatie kun je daar vinden.

Mocht je het machtigingsformulier niet kunnen downloaden dan kun je je ook melden via telefoonnummer 06-3010 3838 van  penningmeester Jolanda Smellink, zij helpt je graag verder. Heb je het formulier ingevuld dan mag je deze inleveren bij Jolanda (Grotestraat 54).

Stekenmensen komen langs de deur

Net zoals andere jaren komen leden van de Raad van Elf, oud-Hoogheden of bestuur bij de leden thuis om de ledenkaarten te overhandigen. Wie nog geen automatische incasso heeft, of nog niet ingevuld heeft via de site, kan dan ook ter plekke het machtigingsformulier tekenen. NB: het is dus vanaf komend seizoen niet meer mogelijk contant je lidmaatschap te voldoen!!!

Opzeggen eenvoudig; lidmaatschap slechts €10

Je hoeft niet bang te zijn dat je jaren ‘vast’ zit aan het lidmaatschap. Als je wilt opzeggen kan dat heel eenvoudig via de penningmeester, via een Whatsapp of mail. Gewoon aanspreken mag ook. Lidmaatschap vanaf 18 jaar kost slechts €10 per persoon per jaar. Jeugd tot en met 17 jaar betaalt €7 per jaar.

Jubileum ’n Lesten Stuuver

Zoals iedereen wel weet viert ’n Lesten Stuuver in 2020 haar 55-jarig jubileum. De jubileumcommissie is op de achtergrond druk bezig om tal van activiteiten te organiseren voor jong én oud. Vanwege het jubileum ontvangen alle leden van ’n Lesten Stuuver een klein cadeautje in de vorm van een uniek jubileumspeldje! Dit presentje wordt tegelijk overhandigd met de ledenkaart.

Ook de jeugdcommissie De Stuuverkes viert een jubileum. Komend jaar presenteren zij de 22e Jeugdprinses en -Prins.

Lid zijn is meer dan alleen met voorrang naar gala

’n Lesten Stuuver organiseert tal van activiteiten. Dit kan mede doordat ruim 900 leden de vereniging steunen in de vorm van een tientje per jaar. Lidmaatschap betekent dat je met voorrang een kaartje kunt bemachtiging voor het gala. Daarnaast gratis toegang Verenigingsavond. Maar! Lid zijn van deze vereniging betekent ook dat je het mogelijk maakt dat er ieder jaar een Carnavalsviering georganiseerd kan worden en een optocht. Daarnaast voor de kinderen het Jeugdgala. Kortom: als lid van ’n Lesten Stuuver zorg je er mede voor dat Rossum blijft bruisen!