Rabobank overhandigt cheque van €5.000

Omdat we jubileren hebben we alle woningen in Rossum gratis een vlag gegeven. Dit was niet mogelijk geweest zonder een donatie uit het Coöperatiefonds van Rabobank Twente Oost. Zaterdag 18 januari gaf een delegatie van de Rabobank een cheque van €5.000 aan de voorzitter van de jubileumcommissie Bertus Siemerink en President van ’n Lesten Stuuver, Martijn ter Horst. Mede dankzij de steun van de Rabobank ‘hangt’ Rossum er fleurig bij..

De overhandiging van de cheque. Van links naar rechts: Bertus Siemerink en Martijn ter Horst namens ’n Lesten Stuuver en Monique Bossink, Judith Wiggers en Els Vernooij met dochter namens de Rabobank.

Vlag bestellen bij IJzerwaren Paul van Benthem

Wil je een rechthoekige vlag of baniervlag van Rossum? Dat kan. Je kunt ze kopen bij Paul van Benthem IJzerwaren (https://paulvanbenthem.nl/). Bestel ze snel, want er zit een levertijd op.

Zaterdag 18 januari gaan we alle woningen voorzien van een gratis kioskvlag. We starten om 8.00 uur en hopen rond 15.00/16.00 uur klaar te zijn. Laat de vlag hangen tot en met het carnavalsweekend! Hebben we je gemist? Niet boos worden, maar neem contact op met de President.

 

Reglement kinderplaybackshow

Op Rosenmontag, maandag 24 februari, organiseert de playbackcommissie weer een playbackshow voor alle basisschoolkinderen bij partycentrum Hutten. Aanvang 14.00 uur. Hieronder het reglement.

* Er mogen maximaal 16 groepen meedoen

* Je kunt je opgeven op school middels het opgavenformulier tot de vermelde datum op de poster.

* Mocht het nodig zijn, wordt er in de week erna geloot.

* Uitgeloot geeft geen rechten voor het jaar erop.

* Er zijn 6 prijzen te verdelen:

   1e en 2e prijs categorie groep 1 t/m 4 – 1e en 2e prijs categorie groep 5 t/m 8

   De aanmoedigingsprijs en de prijs voor het mooist verklede kind.

* Elk kind uit Rossum van groep 1 t/m 8 kan zich opgeven, ongeacht op welke school je zit.

* De organisatie is in handen van de playbackcommissie van ’n Lesten Stuuver.

Elke woning krijgt een vlag; help mee!

’n Lesten Stuuver trakteert: elke woning krijgt een vlag!

Het is feest, want ’n Lesten Stuuver jubileert en in dat kader geeft de carnavalsvereniging iedereen een cadeau. Om ’t Görtnkeurndoarp in feeststemming te brengen en te houden ontvangt elke woning in Rossum, Volthe en Lemselo gratis een vlag, met stok en houder. Is dat geen geweldig jubileumcadeau? Hofontwerper Peter Damink heeft de vlag ontworpen. Er is gekozen voor een ‘neutrale’ vlag, zodat deze niet alleen met carnaval in het dorp en buitengebied wordt opgehangen, maar ook bij andere feestelijkheden, zoals Koningsdag en kermisweekend. De kleuren rood, wit en blauw symboliseren niet alleen de Nederlandse vlag, maar het zijn ook de kleuren van ’n Lesten Stuuver en komen voor bij diverse andere organisaties en verenigingen in het dorp. Kortom: Rossum, Volthe en Lemselo hebben een eigen vlag!

Alle woningen in Rossum ontvangen een kioskvlag, gratis, omdat ’n Lesten Stuuver 55 jaar bestaat.

Monument kerkhof

Het is een traditie van ’n Lesten Stuuver om het dorp een cadeau te geven in een jubileumjaar. Elf jaar geleden ging het om een monument op het kerkhof. Nu dus ruim 900 vlaggen. 

Verspreiding van de vlaggen is een hele klus

We gaan de vlaggen op 1 dag uitdelen en we monteren gelijk de vlaggenhouder aan de muur middels 4 rvs-bouten.
Het uitdelen van de vlaggen gebeurt op zaterdag 18 januari door tientallen leden van ’n Lesten Stuuver. Maar!!! We hebben ook hulp nodig van jullie. Daarom benaderen we per straat een aantal mensen om te vragen of zij als ‘coördinator’ willen optreden, want zonder hulp van jullie gaat het ons niet lukken de klus in 1 dag te klaren, zodat aan het eind van de middag Rossum, Volthe en Lemselo er feestelijk ‘bijhangt’….

Wat je vooraf kunt doen!!

  •  Houd zaterdag 18 januari vrij en help ons mee de vlaggen te monteren. Boren en bouten hebben we. Soms kan een trap handig zijn, alsmede stroom. Heb je zelf een (accu)boormachine? Laat haar dan niet in de schuur liggen…
  • Belangrijk is ook om zelf al te gaan kijken waar je de vlag wil hebben aan de voorkant van de woning. Overleg met de buren, zodat de vlag in één straat allemaal op dezelfde hoogte hangt. Ben je er niet zaterdag 18 januari, geef dan door aan je buren waar je de vlag wil hebben!! Voor de duidelijkheid. Elke woning krijgt dus een vlaggenhouder van aluminium aan de muur.
  • Als je geen vlag wil, dan kan dat uiteraard ook. Geef dit door als we langskomen die zaterdag. Ben je de 18e er niet en de buren weten van niets, dan monteren we de vlaggenhouder niet.
  • Ben je voor oud en nieuw niet benaderd als ‘coördinator’ maar je wil dit wel heel graag zijn in je straat, mail dan naar voorzitter@n-lesten-stuuver.nl. Bellen/WhatsApp mag ook (Martijn ter Horst, 06-10898877). Dit geldt ook als je wel de hele dag mee wil helpen met ons om de ruim 900 vlaggen uit te delen en te monteren in Rossum, Volthe en Lemselo. We starten om 8.00 uur en hopen aan het eind van de middag klaar te zijn.

Jubileum: 55 dagen, 55 filmpjes

Heb jij ze al gezien? Vanaf de 11e van de 11e tot en met Prinsenbal op 4 januari publiceren we elke dag een ludiek filmpje op onze Facebookpagina. Dat zijn dus 55 filmpjes in 55 dagen. Bekende en minder bekende Rossummers geven antwoord op de simpele vraag: wat heb jij met het getal 55?

Hieronder een paar filmpjes. Wil je meer zien? Ga dan dus naar onze Facebookpagina.

Lidmaatschap alleen per automatische incasso

Voordat ’n Lesten Stuuver in aanraking komt met artificiële intelligentie, denk aan zelfrijdende praalwagens, zwevende loopgroepen of een hoogheid die nooit meer zijn spreuk vergeet, gaat de vereniging eerst haar financiële administratie automatiseren.

Dit houdt in dat je de betaling van je lidmaatschap met ingang van komend seizoen 2020 alleen nog kunt voldoen via automatische incasso. Het daartoe benodigde machtigingsformulier kun je vinden op deze website onder het kopje ‘lid worden’. Alle informatie kun je daar vinden.

Mocht je het machtigingsformulier niet kunnen downloaden dan kun je je ook melden via telefoonnummer 06-3010 3838 van  penningmeester Jolanda Smellink, zij helpt je graag verder. Heb je het formulier ingevuld dan mag je deze inleveren bij Jolanda (Grotestraat 54).

Stekenmensen komen langs de deur

Net zoals andere jaren komen leden van de Raad van Elf, oud-Hoogheden of bestuur bij de leden thuis om de ledenkaarten te overhandigen. Wie nog geen automatische incasso heeft, of nog niet ingevuld heeft via de site, kan dan ook ter plekke het machtigingsformulier tekenen. NB: het is dus vanaf komend seizoen niet meer mogelijk contant je lidmaatschap te voldoen!!!

Opzeggen eenvoudig; lidmaatschap slechts €10

Je hoeft niet bang te zijn dat je jaren ‘vast’ zit aan het lidmaatschap. Als je wilt opzeggen kan dat heel eenvoudig via de penningmeester, via een Whatsapp of mail. Gewoon aanspreken mag ook. Lidmaatschap vanaf 18 jaar kost slechts €10 per persoon per jaar. Jeugd tot en met 17 jaar betaalt €7 per jaar.

Jubileum ’n Lesten Stuuver

Zoals iedereen wel weet viert ’n Lesten Stuuver in 2020 haar 55-jarig jubileum. De jubileumcommissie is op de achtergrond druk bezig om tal van activiteiten te organiseren voor jong én oud. Vanwege het jubileum ontvangen alle leden van ’n Lesten Stuuver een klein cadeautje in de vorm van een uniek jubileumspeldje! Dit presentje wordt tegelijk overhandigd met de ledenkaart.

Ook de jeugdcommissie De Stuuverkes viert een jubileum. Komend jaar presenteren zij de 22e Jeugdprinses en -Prins.

Lid zijn is meer dan alleen met voorrang naar gala

’n Lesten Stuuver organiseert tal van activiteiten. Dit kan mede doordat ruim 900 leden de vereniging steunen in de vorm van een tientje per jaar. Lidmaatschap betekent dat je met voorrang een kaartje kunt bemachtiging voor het gala. Daarnaast gratis toegang Verenigingsavond. Maar! Lid zijn van deze vereniging betekent ook dat je het mogelijk maakt dat er ieder jaar een Carnavalsviering georganiseerd kan worden en een optocht. Daarnaast voor de kinderen het Jeugdgala. Kortom: als lid van ’n Lesten Stuuver zorg je er mede voor dat Rossum blijft bruisen!

Paul Siemerink archivaris van ’n Lesten Stuuver

Na 7 jaar trouwe dienst als bestuurslid van onze vereniging is Paul
Siemerink onlangs gestopt. Paul bedankt voor je inzet! Gelukkig blijft
hij als oud-Prins én als archivaris betrokken bij onze club. Heb je
materiaal van of over ’n Lesten Stuuver en het ligt te verstoffen op
zolder? Breng het dan naar Paul. Je mag hem ook bellen, zodat het
opgehaald wordt. Telefoonnummer van Paul: 06-23987242. Mailen
mag ook: p.siemerink@planet.nl.

Definitief jaarprogramma carnaval 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering in september is het jaarprogramma 2020 van ´n Lesten Stuuver vastgesteld. Klik hier voor het Jaarprogramma 2020 definitief.

Receptie en jubileumfeest

Komend jaar viert de vereniging haar 55-jarig bestaan. Hiervoor is de jubileumcommissie op de achtergrond al druk bezig met het programma. Noteer alvast 8 februari in je agenda, want dan is ´s middags de receptie en ´s avonds het jubileumfeest. Iedereen is welkom op dit feest. Hoe dit jubelfeest eruit gaat zien is nog geheim. Een klein tipje van de sluier: door en voor Rossum, live in voute kledij.. 

Ook de jeugdcommissie De Stuuverkes hebben een jubeljaar, want in 2020 presenteren zij hun 22e Jeugdprinses en Jeugdprins. Voor de kinderen wordt volgend jaar 1 hele dag georganiseerd met een prachtige activiteit op basisschool De Kerkewei.