Geen lange rijen bij kaartverkoop gala

Donderdag 24 januari, vanaf 19.00 uur t/m 22.00 uur, is de kaartverkoop gala voor leden van ’n Lesten Stuuver bij Hutten. De tijd van lange rijen en lang wachten tijdens de kaartverkoop is allang voorbij. Wie een kaartje wil en vooraan wil zitten tijdens het gala kan gerust om 20.00 uur of 21.00 uur bij Hutten binnenkomen tijdens de kaartverkoop. Er is plek genoeg tijdens de 4 gala-avonden. Dus het excuus van: ik ga niet naar het gala, want de kaartverkoop is mij te druk, gaat niet op. Kom gezellig langs, koop een kaartje, want de galacommissie heeft het gala in een nieuw jasje gestoken. Laat je verrassen! Meer info over reglement, et cetera; klik hier.

Reglement kaartverkoop voor leden

Per (aanwezige) persoon worden maximaal 8 entreebewijzen verkocht voor de gala-avond. Vergeet niet de benodigde 4 (dubbele) lidmaatschapskaarten mee te nemen. Leden betalen €5 per kaart.

Kaartverkoop voor iedereen zondag 27 januari

Kaartverkoop voor iedereen, dus ook niet-leden, is zondag 27 januari van 11.00 uur tot 12.00 uur bij Hutten. Niet-leden betalen voor 1 entreekaartje €15.

Aftreden Prins Pim en Adjudant Luuk 17 november

Nog 1 keer mogen ze in het pak. Zaterdag 17 november nemen we op ludieke wijze afscheid van Prins Pim en Adjudant Luuk.

In besloten kring gaat het complete gevolg aan het begin van de avond naar Verenigingsresidentie ‘t Peuleke om daar op traditionele wijze de statiefoto te plaatsen bij de andere 52 oud-Hoogheden.

Sluiting Residentie

Rond de klok van 20.00 uur wordt iedereen uitgenodigd bij residentie Partycentrum Hutten. Daar sluiten de Hoogheden hun residentie in het bijzijn van Rieks van de Hut en Reinold.

Feest in de kelder van Jimmy

Vanaf 20.30 uur start het feest in de kelder van Jimmy. Iedereen is van harte uitgenodigd. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Hofkapel Melomanie en dansgroep Caramba. De Raad van Elf komt deze avond met een verrassing voor de Hoogheden. Wat??? Kom het zelf bekijken. Tot dan!

Nieuwe commissie aan de slag voor jubileum in 2020 

Het duurt nog even, maar ‘n Lesten Stuuver viert in 2020 haar 55-jarig bestaan. Hiervoor is onlangs een nieuwe commissie samengesteld. Deze groep gaat aan de slag om diverse activiteiten te organiseren in het kader van het jubileum. 

De commissie bestaat uit de volgende leden: Bertus Siemerink (vz), Chiel Hamse, Wendy Stege-Broenink, Saskia Nijboer- vd Perre, Kevin Westerhof, Bertus olde Hanter, Hans Koopman, Ivo Mollink, Tonny Braakhuis, Michel Broenink en Martijn ter Horst.

Op de achtergrond zijn ook al mensen bezig met het samenstellen van een jubileumboek. Daarvoor kunnen ze nog (oude) foto’s gebruiken!

Contact opnemen met de commissie? Dat kan via jubileum@n-lesten-stuuver.nl

Uitnodiging ledenvergadering 10 september

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op maandag 10 september aanstaande. Deze vindt plaats in onze verenigingsresidentie, café ’t Peuleke. Aanvang is 20.00 uur.

1 opening
2 mededelingen
3 notulen jaarvergadering dd 11-09-2017

Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.

4 jaarverslag van de penningmeester
5 verslag van de kascommissie
6 benoeming kascommissie
7 begroting 2019
8 programma 2019
9 bestuursverkiezing

Jolanda Smellink aftredend en herkiesbaar

Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

10 verkiezing Raad van Elf
11 Jubileumcommissie stelt zich voor en geeft toelichting
12 commissies aan het woord
13 rondvraag
14 sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris (secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris

Concept jaarprogramma 2019

Voor wie niet meer kan wachten tot carnavalsseizoen 2019, hierbij alvast het concept jaarprogramma 2019. Let op: het is dus nog een concept!!!

Klik hieronder op de link voor het programma (pdf).

concept jaarprogramma 2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt het programma definitief vastgesteld. 

Heb je al opmerkingen over dit programma, mail dan met onze secretaris via secretaris@n-lesten-stuuver.nl.

Prins Pim: Wij hebben genoten !

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het geweldige carnavalsseizoen. Vanaf de opkomst tot en met Aswoensdag hebben we genoten. De familie, buren, vrienden en alle andere Görtnkeurn hebben er voor gezorgd dat wij een machtig mooi feest hadden. Ook een speciaal dank richting ’n Lesten Stuuver. Wij zijn trots dat we het 53e span mochten zijn.

Het feest is nog niet helemaal afgelopen. Zaterdag 17 november treden we af. Hopelijk zien we dan iedereen nog keer.

Groet,

Prins Pim, Adjudant Luuk en de Hofdames Moniek en Liske

Dizze kammeröar, Sjeest oe der deur !

Pastor Zeinstra wint de OOCD Wisselbokaal

Pastor Zeinstra wint de OOCD (overleg orgaan carnavalsverenigingen Dinkelland) Wisselbokaal. Namens alle 14 carnavalsverenigingen in Dinkelland is hij verkozen tot dé vrijwilliger die zich langdurig heeft ingezet in deze gemeente.

IMG_0740 from Martijn ter Horst on Vimeo.

Sinds 1999 is pastoor Zeinstra (18-04-1942) actief in de geloofsgemeenschap van Rossum en daarbuiten. In 2010 werd hij pastor, omdat zeereerwaarde heer Reerink pastoor werd van Oldenzaal en de vier omliggende kerkdorpen.

Sleuteloverhandiging en sleuteldopen

Sinds 1999 is pastor Zeinstra actief betrokken bij het vrijwilligerswerk in Rossum en daarbuiten. Hij zet zich bijzonder in voor het carnaval. Elk jaar is hij aanwezig bij de sleuteloverhandiging in het gemeentehuis. Sindsdien heeft hij ook een sleutelpositie binnen de carnavalsverenigingen de Nettelkörnkes, de Knollentrekkers, de Buisman’Keals en ’n Lesten Stuuver, want na iedere sleuteloverhandiging wordt hij uitgenodigd voor het ‘Sleuteldopen’. Tijdens dit evenement worden de sleutels van de vier hoogheden van oud-gemeente Weerselo op ludieke wijze door de pastor gedoopt. Bijzonder is dat hij altijd op humoristische wijze het katholieke gedachtengoed onder de aandacht brengt tijdens dit feest.

18 jaar carnavalsmis

Vanaf 1999 verzorgt hij de carnavalsmis in Rossum en in andere kerkdorpen als men hem daarvoor vraagt. Pastor Zeinstra gaat altijd met de tijd mee en voor aanvang van de carnavalsmissen overlegt hij met diverse mensen en organisaties om de viering interessant te houden voor jong én oud.

Bezoek diverse gala’s en Noaberbal

Pastor Zeinstra is tevens een graag geziene gast tijdens de gala’s in de verschillende dorpen waar hij als voorganger optreedt. Hij gaat om alle uitnodigingen in. Hij mist nooit een gala. Daarnaast is hij vaste gast tijdens het Noaberbal.

Carnavalswagens dopen

In Rossum weet pastor Zeinstra de jeugd goed te betrekken bij het geloof. De predikant gaat altijd mee tijdens de ‘dweildag’ van ’n Lesten Stuuver. Tijdens deze dag bezoekt de carnavalsvereniging meerdere wagenbouwverenigingen, waaronder de Sjeesköttels en Keurnmaeiers uit Rossum. Steevast neemt pastor Zeinstra het woord. Op een leuke manier ‘doopt’ hij de carnavalswagens. Hij maakt handig gebruik van dit moment door dan alle jongeren uit te nodigen voor de caravalsmis. Dit werkt, want het is bijna een traditie geworden dat alle wagenbouwers verkleed naar de carnavalsmis komen. Let wel, het gaat dan om ruim 200 jongeren in de leeftijd van 15 tot ongeveer 30 jaar. Door de inzet van pastor Zeinstra voor dergelijke activiteiten heeft hij respect afgedwongen bij de jeugd. Als dank voor zijn inzet komt de jeugd naar de kerk (… met carnaval).

Alle jeugdhonken bezocht

Niet alleen met carnaval bezoekt de pastor de jeugd. Ook buiten dit ‘feest der zotten’ om. Bijvoorbeeld toen de kerk in Rossum 65 jaar bestond bezocht hij daarvoor alle jeugdhonken in Rossum én daarbuiten. Dit deed hij om in gesprek te komen met de jongeren en ze dan tegelijk uit te nodigen voor de jubileumviering.

Ontvangst Sinterklaas

Sinds zijn aanstelling als pastoor in Rossum treedt hij op als gastheer als Sinterklaas in het dorp komt. Hij ontvangt de Sinterklaas en neemt het woord om iedereen van harte welkom te heten en een fijne Sinterklaas te wensen.

Lourdes

Pastor Zeinstra heeft zich jaren ingezet, met andere vrijwilligers in omringende dorpen en Oldenzaal, om mensen te begeleiden tijdens de busreis naar bedevaartoord Lourdes.

Parochieverband WORDS

Binnen het parochieverband WORDS (Weerselo, Oldenzaal, Rossum, Deurningen en Saasveld) zet pastor Zeinstra zich bestuurlijk in.

Missionaris in Congo

Vanaf 1970 tot en met november 1999 was pastor Zeinstra missionaris in Afrika. ‘Mijn allergrootste wens’, aldus Zeinstra. Hij ging naar de missiepost Kyondo in de huidige republiek Congo. Hij heeft daar 20 jaar pastoraal- en ontwikkelingswerk gedaan.

Nu zet hij zich nog steeds in voor deze missiepost. Hij organiseert vele geldinzamelacties in de diverse dorpen in de gemeente Dinkelland en in Oldenzaal. Achter zijn woning heeft hij een grote moestuin met vele fruitbomen. Hij wekt bijvoorbeeld al zijn fruit in potten, om die dan weer te gaan verkopen. De opbrengst gaat naar ‘zijn’ missiepost.

Bovenstaande heeft de OOCD doen besluiten dat pastor Zeinstra deze vrijwilligersprijs in ontvangst mag nemen.