Pastor Zeinstra benoemt tot erelid ‘n Lesten Stuuver

De kerk zat nokkie, nokkie vol tijdens de carnavalsviering zondagmorgen 24 februari. Onder toeziend oog van de vele aanwezigen heeft de President van ‘n Lesten Stuuver pastor Zeinstra benoemt tot erelid van ‘n Lesten Stuuver.

20 jaar actief

De zeereerwaarde is dit jaar 20 jaar actief binnen onze geloofsgemeenschap. Sinds 1999 is pastor Zeinstra betrokken bij het vrijwilligerswerk in ‘t Görtnkeurndoarp. In het bijzonder voor het carnaval.

Sleuteloverhandiging

Elk jaar is pastor Zeinstra aanwezig tijdens de Sleuteloverhandiging in het gemeentehuis. Hij heeft ook een sleutelpositie bij het traditionele ‘sleuteldopen’. De vier carnavalsverenigingen uit oud-gemeente Weerselo komen bij elkaar waar de pastor op ludieke wijze de gemeentesleutels doopt. 

Lees verder onder de foto.

Pastor Zeinstra tijdens de Carnavalsviering in 2018 in de Plechelmuskerk in Rossum.

Carnavalsviering

Vanaf 1999 verzorgt pastor Zeinstra de carnavalsviering in t Görtnkeurndoarp en in andere kerkdorpen. Zeinstra gaat met de tijd mee. Voor aanvang van de viering overlegt hij met diverse mensen en organisaties om het interessant te houden voor jong én oud.

Gala

Pastor Zeinstra is tevens een graag geziene gast tijdens de gala’s in de verschillende dorpen waar hij als ‘veurganger’ optreedt. In al die jaren heeft hij geen gala in Rossum gemist. Daarnaast is hij vaste gast op het Noaberbal. Hij gaat altijd mee met ‘n Lesten Stuuver.

Dweilen met ‘n Lesten Stuuver

In ’t Görtnkeurndoarp weet pastor Zeinstra de jeugd goed te betrekken bij het geloof. De zeereerwaarde gaat altijd mee met met de ‘dweildag’ van ’n Lesten Stuuver. Tijdens deze dag bezoeken wij als vereniging, inclusief de jeugdvereniging De Stuuverkes, meerdere wagenbouwverenigingen, waaronder de Sjeesköttels en Keurnmeaiers. Steevast neemt pastor Zeinstra het woord. Op een leuke manier ‘doopt’ hij de carnavalswagens. Hij maakt handig gebruik van dit moment door dan alle jongeren uit te nodigen voor de carnavalsviering. En dat werkt. Mede door hem zit de kerk vol met mensen, waaronder een grote groep jeugd.

Uithangbord voor de vereniging

Pastor Zeinstra is al 20 jaar van onschatbare waarde voor het Rossumse carnaval. Een betere uithangbord is er niet. Zijn inzet voor de leefbaarheid in Rossum, in het bijzonder voor het carnaval, is niet onopgemerkt gebleven. ‘n Lesten Stuuver heeft daarom besloten hem te benoemen tot erelid van de vereniging.

Vier ereleden

‘n Lesten Stuuver heeft nu 4 ereleden. Het gaat om wijlen Willem Schelberg, Marinus Maseland, Hennie oude Nijhuis en pastor Zeinstra.

Daarnaast heeft de vereniging een Erevoorzitter, namelijk oprichter Gerard Voorpostel. Wijlen Herman ter Pelle is in het verleden benoemt tot Grootvorst van ‘n Lesten Stuuver.

Lid van Verdienste

Vanwege hun inzet heeft ‘n Lesten Stuuver ook een aantal ‘Lid van Verdienste’. Het gaat om Frans Hamse (1987), Tonny Pegge (1995), Hennie Oosterbroek (1996), Hennie oude Nijhuis (2000), Tonny Braakhuis (2005), Alfons Hobbelink (2012), Ben Deterink (2013), Henk Roesthuis en Jan Pross (2016).