Peter Weusthof Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Weusthof: Bijna 40 jaar inzet voor Rossumse carnaval

Goed nieuws. Gebroeders Weusthof (Cor en Peter) hebben zijn vandaag (26 april) gedecoreerd. ZKH Willem-Alexander heeft het behaagd deze heren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij als vereniging hebben in het verleden een aantal keren een beroep gedaan op Cor. Tegenwoordig ontvangt hij elk jaar de (jeugd)Hoogheden in zijn etablissement Erve Fakkert voor een ontbijt zondagmorgen in het carnavalsweekend. Via deze weg: Cor proficiat. 

Peter Weusthof 

Peter Weusthof was 39 jaar betrokken bij het gala. Dankzij
zijn tomeloze inzet en kennis is het gala van ongekend hoog niveau. Voornaamste
kenmerk van het gala in Rossum is dat het vrijwillig door en voor de Rossumse
gemeenschap wordt gemaakt. Peter Weusthof had hierbij een leidende rol, eerst als
zanger, later schrijver en weer later als regisseur.

Hofkoortje

In 1979 kwam Peter Weusthof voor het eerst in aanraking met het gala. Het
Hofkoortje, een vast muzikaal onderdeel van het gala, bestaande uit meerdere
zangers, zocht nieuw talent. Peter meldde zich aan. Hij begon als zanger, maar
binnen enkele jaren nam hij de pen ter hand en begon zelf carnavalsliedjes te
schrijven op bekende melodieën. De teksten zaten boordevol humor en het ging altijd
over de Rossumse gemeenschap. Toen het Hofkoortje, zonder leiding kwam te
zitten, nam Peter deze taak voor jaren over.

Galacommissie

Van het Hofkoortje kwam Peter al snel bij de galacommissie in 1986. De
galacommissie is verantwoordelijk voor de optredens, zoals de buuts, tijdens het
gala. Schrijven is Peters passie. Velen hebben en kunnen nog steeds, genieten van
zijn schrijfkunst.
Toen carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver na het seizoen in 1998 plotseling zonder
regisseur kwam te zitten, pakte Peter zonder te vragen de draad op en ging in de
regisseursstoel zitten. Peter bewees te meer dat een en ander niet ten koste hoefde
te gaan van de kwaliteit van het gala. Zelfs sterke tegenvallers, zoals het wegvallen
van markante en goede buutreedners, wist de zittingscommissie zo goed op te
vangen dat het onder aanvoering van Peter niet merkbaar was op de planken. De
kwaliteit bleef en werd zelfs beter, nu de burger kritischer is, waardoor het ledental
nog verder opliep van de vereniging tot ruim 900.

Regisseur tot 2010

Een derde van alle Rossumers is lid van de carnavalsvereniging. Leden krijgen met voorrang tegen een gereduceerd tarief toegang tot het gala. Omdat de kwaliteit van de gala’s, mede door Peters inzet, zo hoog is, blijven mensen de vereniging steunen en komen naar het gala.
Des te meer realiseren wij ons als bestuur dat we Peter veel dank zijn verschuldigd,
dat hij zich zo heeft willen inzetten met zijn kwaliteiten voor onze vereniging.
Tot en met seizoen 2009 is Peter regisseur geweest. In deze hoedanigheid heeft hij
naast deze verantwoordelijke rol ook nog de pen ter hand genomen en vele jaren
sketches blijven schrijven.

Wat houdt regisseur zijn eigenlijk in?

De zittingscommissie begint in het eerste weekend van september. Vervolgens wordt er elke week minstens een avond (zo’n drie uur) vergadert met alle leden van de commissie. Als regisseur neemt Peter de voorzittersrol op van deze groep. Hij overlegt met alle leden hoe het programma van het gala eruit komt te zien. Welke buuts er komen, wie wat schrijft. Van september tot en met de eerste week in januari is Peter dus elke week minstens een avond in de weer om alles te begeleiden. Menig schrijver schuift tussendoor bij hem thuis aan om
te overleggen over de tekst. Peter weet als geen ander hoe een sketch in elkaar
moet zitten. Hij is niet te beroerd om vervolgens zelf een paar avonden in de week
over een tekst te buigen om deze nog beter te maken. Alles bij elkaar opgeteld,
inclusief de vier gala-avonden was regisseur Peter dik 100 uur in de weer om het
Rossumse gala in de steigers te zetten. Het gaat hier alleen om de periode toen hij
regisseur was. Daarvoor dus 20 jaar als lid van het Hofkoor, schrijver en leider. De
laatste vijf jaar als schrijver en lid galacommissie.

Carnavalsviering

Tot slot is Weusthof ook al vanaf de eerste carnavalsmis in de H. Plechelmuskerk te
Rossum, 18 jaar geleden, actief betrokken. Samen met pastor Zeinstra geeft hij op
bijzondere wijze invulling aan deze Heilige Mis. Elk jaar schrijft hij de predicatie en
draagt deze voor tijdens de Viering. Ook is hij op de achtergrond vanaf het begin
betrokken met de organisatie van deze Viering, met als doel de jeugd te betrekken bij
deze gebeurtenis. Met succes, want elk jaar zit de kerk tijdens de carnavalsmis vol. Helaas heeft Peter dit jaar besloten te stoppen met zijn jaarlijkse predicatie tijdens de Viering.

In het kort

Weusthof is bijna 40 jaar betrokken bij de galacommissie van carnavalsvereniging ’n
Lesten Stuuver, waaronder als schrijver en regisseur. Daarnaast is hij 18 actief
betrokken bij de de carnavalsmis in het dorp.
Carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver feliciteert Peter Weusthof met zijn dik verdiende koninklijke onderscheiding. Uiteraard Cor ook gefeliciteerd nogmaals. 😉