Uitnodiging ledenvergadering 16 september

Beste leden van ’n Lesten Stuuver,

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 16 september aanstaande. Deze vindt plaats in onze verenigingsresidentie, café ’t Peuleke. Aanvang is 20.00 uur.

Agenda

1 opening
2 mededelingen
3 notulen jaarvergadering dd 10-09-2018

Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.

4 jaarverslag van de penningmeester
5 verslag van de kascommissie
6 benoeming kascommissie
7 begroting 2020
8 programma 2020
9 bestuursverkiezing

Werner Scheuten aftredend en herkiesbaar.

Martijn ter Horst aftredend en herkiesbaar.

10 verkiezing Raad van Elf
11 oprichting Garde Oud-Hoogheden
12 commissies aan het woord
13 rondvraag
14 sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris (secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris