carnaval ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 2023

Aan de leden van ‘n Lesten Stuuver,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op maandag 11 september aanstaande. Deze vindt plaats bij Cafetaria & Chinees Eetcafé Jimmy. Aanvang is 20.00 uur.

 • opening
 • mededelingen
 • notulen jaarvergadering dd 12-09-2022. Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.
 • jaarverslag van de penningmeester
 • verslag van de kascommissie
 • benoeming kascommissie
 • begroting 2024
 • verhoging contributie en verhoging galakaart niet lid
  Contributie van €10,- naar €11,-.
  Galakaart niet lid van €15,- naar €20,-. Galakaart lid blijft €5,-
 • programma 2024
 • benoeming vertrouwenscommissie
 • bestuursverkiezing
  Martijn ter Horst, aftredend en herkiesbaar.
  Werner Scheuten aftredend en herkiesbaar.
  Andere/nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.
 • verkiezing Raad van Elf
 • commissies aan het woord
 • rondvraag
 • sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris (secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Pepijn Oude Alink, secretaris