Reglement carnavalsoptocht

Opgave en reglement carnavalsoptocht

De optochtcommissie kent 5 categorieën voor deelname:

  1. Grote wagens (een volgwagen langer dan 6 mtr, max. 3 mtr breed en max 5 mtr hoog),
  2. Kleine wagens (een volgwagen langer dan 2,5 mtr en korter dan 6 mtr, max. 3 mtr breed en max. 5 mtr hoog),
  3. Grote groepen, (grote loopgroep zonder wagen)
  4. Kleine groepen (kleine loopgroep zonder wagen)
  5. Basisschool groepen. ( kinderen die het basisonderwijs volgen)

Opgave voor deelneming aan de optocht is mogelijk tot en met vrijdag 7 februari 2020 via het aanmeldingsformulier op deze site (kijk hier).

Alle informatie wordt u per mail toegestuurd ( zoals nummer, informatie over controle wagen ). Bij opgave graag vermelden in welke categorie je wilt deelnemen, naam en telefoonnummer contactpersoon en hoeveel personen er meedoen. Bent u familie/ buurt/ vrienden van de Hoogheden, gaarne dit vermelden bij de opgave.

De wagens moeten maandag 17-02-2020 gereed zijn voor keuring door de optocht commissie. Wagens die niet klaar zijn voor de keuring kunnen niet met de optocht meedoen.

Bij uitzwaaiende en bewegende delen aan de wagen, moeten de deelnemers zelf voor de veiligheid van het publiek zorg dragen. Deelnemers in de categorie grote en kleine wagens moeten een brandblusser tijdens de optocht bij zich hebben.

De route moet geheel worden uitgereden.

De algehele veiligheid dient in acht te worden genomen. Tijdens de optocht gelden de algemene verkeersregels. Motorvoertuigen moeten WA verzekerd zijn en meedoen met de Rossumse optocht is voor eigen rekening en  risico.

De deelnemers dienen de aanwijzingen van de leden van de optocht commissie en de politie te volgen.

Het strooien van confetti en het drinken van alcoholische dranken is tijdens de optocht niet toegestaan (gemeentelijke verordening).

Reclame voeren op de optocht wagens in niet toegestaan. Reclamewagens in overleg met de optocht commissie

De uitgebeelde onderwerpen mogen niet kwetsend zijn. Dit geldt voor alle categorieën. De optocht commissie houdt zich het recht voor storende elementen te verwijderen.

De jury, aangesteld door de optocht commissie, houdt bij de keuring rekening met de volgende criteria; idee, presentatie en verzorging. De uitslag van de jury is bindend. Hier over kan niet worden gereclameerd.

Zorg ervoor dat door uw deelname de optocht een kleurig en verzorgd geheel wordt.

In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist de optocht commissie.

Alle wagens dienen zich om 13.00 op te stellen langs de Grotestraat bij hun nummer rechts van de straat. De Grotestraat in rijden vanaf café partycentrum Hutten (vertrek 13.30 uur).

Tijdens de prijs uitreiking dient de muziek op de wagens uitgezet te worden.