Reglement carnavalsoptocht cv ‘n Lesten Stuuver

De optochtcommissie van ’n Lesten Stuuver kent 6 categorieën voor deelname:

 1. Grote wagens (een volgwagen langer dan 6 meter, max. 3 meter breed en hoogte terugbrengen naar max 7 meter).
 2. Kleine wagens (een volgwagen langer dan 2,5 meter en korter dan 6 meter, max. 3 meter breed en hoogte terugbrengen naar max. 7 meter).
 3. Grote groepen, (grote loopgroep zonder wagen).
 4. Kleine groepen (kleine loopgroep zonder wagen).
 5. Een- en tweelingen (1 of 2 personen)
 6. Basisschool groepen ( kinderen die het basisonderwijs volgen).

Na opgave via site ’n Lesten Stuuver wordt alle informatie mail toegestuurd (zoals nummer, informatie over controle wagen, alsmede dit reglement). Bij opgave graag vermelden in welke categorie je wilt deelnemen, naam en telefoonnummer contactpersoon en hoeveel personen er meedoen. Ben je familie/ buurt/ vrienden van de Hoogheden, gaarne dit vermelden bij de opgave.

De wagens moeten maandag 5-02-2024 gereed zijn voor keuring door de optochtcommissie. Wagens die niet klaar zijn voor de keuring kunnen niet met de optocht meedoen.

 • Bij uitzwaaiende en bewegende delen aan de wagen, moeten de deelnemers zelf voor de veiligheid van het publiek zorgen. Deelnemers in de categorie grote en kleine wagens moeten een brandblusser tijdens de optocht bij zich hebben.
 • De route moet geheel worden uitgereden.
 • De algehele veiligheid dient in acht te worden genomen. Meedoen met de Rossumse optocht is voor eigen rekening en risico.
 • De chauffeur van de voertuigen moet een geldig rijbewijs hebben (voor het betreffende voertuig en/of combinatie).
 • De deelnemers dienen de aanwijzingen van de leden van de optocht commissie en de politie te volgen.
 • Personenvervoer op de carnavalswagens is alleen toegestaan tijdens de optocht. De wegbeheerder heeft alleen hiervoor een ontheffing verleend. Voor en na de optocht is het verboden om personen op de wagens te vervoeren. In verband met de verzekering ben je verplicht om voor degelijke reling/leuning te zorgen, zodat personen op de wagen er niet af kunnen vallen. Check voor eisen reling je verzekeringspolis.
 • Het gebruik van alcohol en/of verdovende middelen door de chauffeurs, alsmede de begeleiders van de deelnemende voertuigen, vooraf of tijdens de optocht, is verboden.
 • Alle motorvoertuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), waaronder auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, trekkers, bromfietsers et cetera, dienen volgens de wettelijke bepalingen tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 • Alle voertuigen die deel uitmaken van de in deze vergunning/ontheffing optocht/evenement dienen te voldoen aan alle in de wegenverkeerswetgeving genoemde bepalingen die voor elk specifiek voertuig gelden.
 • Reclame voeren op de optocht wagens in niet toegestaan. Reclamewagens in overleg met de optochtcommissie
 • De uitgebeelde onderwerpen mogen niet kwetsend zijn. Dit geldt voor alle categorieën. De optochtcommissie houdt zich het recht om storende elementen te verwijderen of deelnemers te weigeren.
 • Het strooien van confetti is niet toegestaan.
 • De jury, aangesteld door de optochtcommissie, houdt bij de keuring rekening met de volgende criteria; idee, presentatie en verzorging. De uitslag van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gereclameerd.
 • Zorg ervoor dat door uw deelname de optocht een kleurig en verzorgd geheel wordt.
 • In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien beslist de optochtcommissie. Mocht een deelnemer zich niet houden aan dit reglement dan wordt deelname aan de optocht ontzegd. Op aanwijzingen van de optochtcommissie dient men direct de optocht te verlaten.
 • Alle wagens dienen zich om 13.00 op te stellen langs de Grotestraat bij hun nummer rechts van de straat. De Grotestraat inrijden vanaf kant Ootmarsum (vertrek 13.30 uur).
 • Tijdens de prijsuitreiking dient de muziek op de wagens uitgezet te worden.

______________________________________________________________________________

Moet ik een praalwagen registreren bij RDW?

Dit moet je weten over de wijzigingen van de Wegenverkeerswet voor landbouwvoertuigen ten aanzien van gebruik (landbouw)voertuigen tijdens optochten. Vanaf dit jaar geldt een kentekenplicht en registratieplicht voor (landbouw)voertuigen op de openbare weg die een snelheid hebben van 6 km/u of hoger.

Wat zijn de regels ten aanzien van de registratieplicht (aanvragen kentekenbewijs) van trekkers die meedoen met een optocht?

Er gelden vanaf dit jaar nieuwe regels ten aanzien van registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. Voor trekkers én motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) betekent dat ze moeten worden geregistreerd en voorzien van een kentekenplaat wanneer ze 6 km/u of harder rijden. Voor getrokken materieel geldt dat die moeten worden geregistreerd en worden voorzien van een kentekenplaat als ze harder rijden dan 25 km/u. Wordt er niet harder dan 25 km/u gereden, dan volstaat een witte kentekenplaat van één van de trekkende voertuigen van dezelfde eigenaar.

Goed om hierin op te merken dat tijdens de optocht (route volgens vergunning gemeente) het voertuig niet onder regulier weggebruik valt. De kentekenplicht vervalt zolang het voertuig onderdeel is van de carnavalsoptocht. Op de route van en naar de optochtlocatie zit het anders, dan bestaat er mogelijk dus een kentekenplicht! Er moet dan worden voldaan aan alle regels zoals de RDW deze stelt, zie eerste alinea onder bovenstaande vraag. De gemeente is geen bevoegd gezag en kan daarom ook geen ontheffing verlenen met betrekking tot vervoer over openbare weg, buiten route carnavalsoptocht.

Klopt het dat er géén registratieplicht geldt voor een aanhangwagen die technisch niet geschikt is voor een hogere snelheid dan 25 km/u?

Dat klopt. Deze aanhangwagen moet wel een witte kentekenplaat voeren als er een kentekenplaat op het trekkende voertuig zit.

Wat zijn de regels betreffende plaatsing kenteken en/of witte kentekenplaat (volgplaat) op rijdende voertuigen, dan wel op getrokken materieel?

De kentekenplaat moet op de achterkant van een voertuig worden gemonteerd. Voor alle categorieën geldt dat de kentekenplaat niet mag zijn afgeschermd. De letters en cijfers moeten 20 meter achter het voertuig volledig zichtbaar zijn.