Corona-update: Hoogheden Pepijn en Rick treden nog niet af

Prins Pepijn en Adjudant Rick langstzittende Hoogheden

Triest nieuws. Komend carnavalsseizoen worden er geen nieuwe Hoogheden benoemd in ’t Görtnkeurndoarp. Ook grote activiteiten, zoals de optocht, gaan niet door. Dit alles heeft te maken met corona. Het goede nieuws is wel dat Prins Pepijn en Adjudant Rick de langstzittende Hoogheden worden van ’n Lesten Stuuver. Het afreden van dit stel zou normaal halverwege november dit jaar plaatsvinden, maar dat kan dus niet doorgaan. Het aftreden van dit jubelkoppel staat nu gepland in november 2021.

Lees verder onder de foto.
Prins Pepijn en adjudant Rick van 'n Lesten Stuuver

Prins Pepijn en Adjudant Rick tijdens de fotoshoot bij Carla Scholten Linde in december 2019.

Wat kan en mag proberen we te organiseren

Maandag 28 september jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats. In overleg met alle aanwezige commissieleden is besproken dat we proberen het een en ander wel te organiseren voor komend carnavalsseizoen. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. De galacommissie bekijkt of ze op een ludieke manier voor de dag kunnen komen. Wellicht dat het wel mogelijk is om iets te doen voor de kinderen tot 13 jaar. Wel een Earestuuver? Een aangepaste Carnavalsviering? We weten het allemaal nog niet, maar we houden jullie op de hoogte.

Contributie jeugdleden van €7 naar €10

De ledenvergadering heeft ook besloten dat de contributie van de jeugdleden gelijk wordt getrokken met de contributie van leden vanaf 18 jaar (€10 per persoon). Eind dit jaar wordt de contributie voor 2021 middels automatische incasso geïnd.  

President 'n Lesten Stuuver

President Martijn ter Horst overhandigt de voorzittersketting aan de nieuwe president van ‘n Lesten Stuuver, Michel Broenink (l.).

Bestuurswisselingen: nieuwe President

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vonden er enkele bestuurswisselingen plaats. Jos Horsthuis en Yvonne Hartman hebben helaas afscheid genomen van het bestuur. Via deze weg nogmaals: dank voor de tomeloze inzet!

De ledenvergadering heeft Michel Broenink en Richard Senger benoemd tot bestuursleden van de vereniging. Het inmiddels langstzittende bestuurslid Christiaan ter Horst heeft aangegeven nog eens voor 4 jaar deel uit te willen maken van het bestuur.

Na 11 jaar heeft Martijn ter Horst de voorzittershamer overgedragen aan Michel Broenink. Martijn blijft in het bestuur.

Omdat penningmeester Jolanda Smellink in september 2021 stopt loopt nu al op de achtergrond Monique Bossink mee in het bestuur. Als de ledenvergadering in september 2021 ermee instemt is Monique dan officieel penningmeester van ’n Lesten Stuuver.

’t Görtnkeurndoarp in Guinness Book of Records

Wat hebben we een geweldig jubileumjaar gehad. Prachtige feesten, cadeau voor iedereen in de vorm van vlaggen en bijvoorbeeld de receptie. Onlangs hebben we ook te horen gekregen dan wij officieel in het Guinness Book of Records staan met de langste polonaise ter wereld (qua afstand; 25 kilometer)!!

Ereleden en Lid van Verdienste ‘n Lesten Stuuver

Vier ereleden

‘n Lesten Stuuver heeft nu 4 ereleden. Het gaat om wijlen Willem Schelberg, Marinus Maseland, Hennie oude Nijhuis en wijlen pastor Michiel Zeinstra.

Daarnaast heeft de vereniging een Erevoorzitter, namelijk oprichter Gerard Voorpostel. Wijlen Herman ter Pelle is in het verleden benoemt tot Grootvorst van ‘n Lesten Stuuver.

Lid van Verdienste

Vanwege hun inzet heeft ‘n Lesten Stuuver ook een aantal ‘Lid van Verdienste’. Het gaat om Frans Hamse (1987), Tonny Pegge (1995), Hennie Oosterbroek (1996), Hennie oude Nijhuis (2000), Tonny Braakhuis (2005), Alfons Hobbelink (2012), Ben Deterink (2013), Henk Roesthuis , Jan Pross (2016) en Martijn ter Horst (2020).