Laat je mening, ideeën, suggesties horen !!!

Weliswaar geen carnavals gerelateerd bericht, maar wel belangrijk voor ons Dorp Rossum!!

Beste inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe,
Zoals je wellicht gelezen of gehoord hebt is de werkgroep “Kerkgebouw Rossum” bezig om de toekomst van ons kerkgebouw richting te geven. De werkgroep wil dit niet alleen doen maar juist samen met alle inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

De leden van de werkgroep dragen het kerkgebouw een warm hart toe en willen het kerkgebouw graag voor de toekomst behouden. Belangrijk te weten is, in hoeverre eenieder dit gevoel deelt en hoe groot het draagvlak is om het kerkgebouw in Rossum te behouden.

Verder willen we onderzoeken welke functie(s) het kerkgebouw in de toekomst mogelijk zou kunnen gaan vervullen. Dit is geen eenvoudige opgave en alle ideeën en suggesties zijn hierbij welkom.

Samen willen we nadenken over het hart van Rossum.

De enquête wordt gehouden om een eerste beeld te krijgen van hoe de inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe over de toekomst van het kerkgebouw denken. Alle inwoners van 16 jaar en ouder worden gevraagd de enquête persoonlijk in te vullen. Dit kan met dit schriftelijke exemplaar maar ook digitaal via deze site, de site van de dorpsraad (www.dorpsraadrossum.nl) of de geloofsgemeenschap Rossum (www.geloofsgemeenschap-Rossum.nl) of door onderstaande qr-code te scannen met je telefoon.

Ga HIER naar de digitale versie van de enquête, of scan de QR-code

QR-code_enquete_kerk.jpg

Het schriftelijke exemplaar kan ingeleverd worden bij CoCer of achter in de kerk. Op deze locaties zijn ook enquêtes op te halen.

Op basis van dit eerste beeld gaat de werkgroep verder. We willen in de herfst en winter persoonlijk met belangstellenden in gesprek om ideeën en suggesties verder uit te werken. Uiteraard willen we daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken, dit omdat we een breed draagvlak belangrijk vinden.

kerk_Rossum_binnen.jpg