Uitnodiging algemene ledenvergadering 13 september

Carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver, secretariaat Hakselaar 60, 7591 SC Denekamp, telnr: 06-30114535

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op maandag 13 september aanstaande. Deze vindt plaats in kelder van Eetcafé Jimmy. Aanvang is 20.00 uur.

 • opening
 • mededelingen
 • notulen jaarvergadering dd 28-09-2020 Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.
 • jaarverslag van de penningmeester
 • verslag van de kascommissie
 • benoeming kascommissie
 • begroting 2022
 • programma 2022
 • bestuursverkiezing

Jolanda Smellink, aftredend en niet herkiesbaar. Monique Bossink stelt zich beschikbaar voor het bestuur en als penningmeester. Peter Damink, aftredend en herkiesbaar. Roy Braakhuis, aftredend en herkiesbaar. Andere/nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

 • verkiezing Raad van Elf
 • commissies aan het woord
 • rondvraag
 • sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris

(secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris