Lid worden van carnavalsvereniging ‘n Lesten Stuuver?

Dat kan, voor slechts  €10,00 per jaar !!

  Wordt lid van Carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver door onderstaand formulier in te vullen:
  * = verplicht veld

  Lidmaatschap voor :

  Ondergetekende meldt bovenstaande persoon aan als lid van de vereniging en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Carnavalsvereniging 'n Lesten Stuuver om van bovengenoemde rekening eens per jaarlijks (gewoonlijk rond 11 november) de verschuldigde contributie af te schrijven voor de bovengenoemde persoon.

  Vink aan voor accoord:

  Een copy van de aanmelding wordt ook naar uw eigen opgegeven e-mailadres gestuurd.

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste augustus in het bezit van de penningmeester moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst opvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.