Jolanda Smellink Lid van Verdienste

Tijdens de algemene ledenvergadering is Jolanda Smellink benoemd tot Lid van Verdienste. 

Onze penningmeester Jolanda Smellink neemt na 11 jaar afscheid van het bestuur. Tien jaar beheerde Jolanda uiterst nauwkeurig onze financiën. Ze heeft een hart voor onze vereniging. Ze heeft bij aanvang alles keurig gedigitaliseerd, de ledenadministratie beheerd en als het nodig is, stelt ze haar bar thuis beschikbaar voor vergaderingen of andere activiteiten. Daarnaast was ze nog actief betrokken bij tal van activiteiten, waaronder de Carnavalsviering.

Tijdens de ledenvergadering heeft President Michel Broenink Jolanda benoemt tot Lid van Verdienste. Terecht! Proficiat Jollie en wat gaaf dat je op de achtergrond onze nieuwe penningmeester Monique Bossink blijft ondersteunen.

Vier ereleden
‘n Lesten Stuuver heeft 4 ereleden. Het gaat om wijlen Willem Schelberg, Marinus Maseland, Hennie oude Nijhuis en wijlen pastor Zeinstra. Daarnaast heeft de vereniging een Erevoorzitter, namelijk oprichter Gerard Voorpostel. Wijlen Herman ter Pelle is in het verleden benoemt tot Grootvorst van ‘n Lesten Stuuver.

Lid van Verdienste
Vanwege hun inzet heeft ‘n Lesten Stuuver ook een aantal ‘Lid van Verdienste’. Het gaat om Frans Hamse (1987), Tonny Pegge (1995), Hennie Oosterbroek (1996), Hennie oude Nijhuis (2000), Tonny Braakhuis (2005), Alfons Hobbelink (2012), Ben Deterink (2013), Henk Roesthuis en Jan Pross (2016). In 2020 is Martijn ter Horst benoemd tot Lid van Verdienste.

Voor het laatst licht Jolanda Smellink de financiën toe tijdens de algemene ledenvergadering. Monique Bossink (links) luistert geconcentreerd. Volgend jaar mag zij dit doen.

Uitnodiging algemene ledenvergadering 13 september

Carnavalsvereniging ’n Lesten Stuuver, secretariaat Hakselaar 60, 7591 SC Denekamp, telnr: 06-30114535

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij je uit voor de jaarvergadering op maandag 13 september aanstaande. Deze vindt plaats in kelder van Eetcafé Jimmy. Aanvang is 20.00 uur.

 • opening
 • mededelingen
 • notulen jaarvergadering dd 28-09-2020 Deze liggen vanaf 19.45 uur ter inzage in de vergaderzaal.
 • jaarverslag van de penningmeester
 • verslag van de kascommissie
 • benoeming kascommissie
 • begroting 2022
 • programma 2022
 • bestuursverkiezing

Jolanda Smellink, aftredend en niet herkiesbaar. Monique Bossink stelt zich beschikbaar voor het bestuur en als penningmeester. Peter Damink, aftredend en herkiesbaar. Roy Braakhuis, aftredend en herkiesbaar. Andere/nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

 • verkiezing Raad van Elf
 • commissies aan het woord
 • rondvraag
 • sluiting

Het overleg met de commissies vindt plaats tijdens de ledenvergadering. Niet na de vergadering. Van elke commissie wordt verwacht dat er minstens één afgevaardigde aanwezig is. Afmelden kan via de secretaris

(secretaris@n-lesten-stuuver.nl).

Namens het bestuur, Roy Braakhuis, secretaris

We zoeken een nieuwe groep dansmarietjes

Het carnavalsseizoen van vorig jaar is iets anders verlopen dan normaal, maar desalniettemin zijn we alweer druk aan de slag voor het volgende carnavalsseizoen. Wij zijn Monique Bossink, Christel ter Horst, Romy Fischer en Ilse Groote Punt, de begeleiding
van de dansgroep Caramba Rossum.

1e en 2e klas voortgezet onderwijs

Het bestuur van ’n Lesten Stuuver heeft besloten om net als voorgaande jaren een nieuwe groep te formeren met meiden die nu in de 𝟏𝐞 𝐞𝐧 𝟐𝐞 𝐤𝐥𝐚𝐬 van het voortgezet onderwijs zitten.
Er wordt een nieuwe groep van maximaal 10 meiden gevormd met de bedoeling dat jullie als groep 2 jaar lid blijven van Caramba. We oefenen vanaf 4 oktober elke maandagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur. De choreografie van de dansjes wordt begeleid door Romy. Wij zouden het hartstikke leuk vinden als jij je aanmeldt voor de nieuwe dansgroep Caramba. Lijkt dit je wat, laat ons dat dan weten voor 15 september door een mailtje te sturen naar: ilsegrootepunt_@hotmail.com. Wil je in dit mailtje ook je adres, telefoonnummer en geboortedatum vermelden? De verdere correspondentie zal dan vooral via WhatsApp verlopen. Wanneer je vragen hebt mag je ook altijd een mailtje sturen.
Wanneer we meer aanmeldingen krijgen dan 10 personen, dan wordt er door het bestuur van ’n Lesten Stuuver geloot.

Jeugdprinses Suus en Jeugdprins Tygo

Jeugdprinses Suus (Zwiers) en Tygo (ter Horst) staan dit jaar aan het roer bij de jeugd van De Stuuverkes. Helaas niet midden in het carnavalsseizoen, maar bij aanvang van de zomer, presenteerden Suus en Tygo zich aan alle kinderen van basisschool De Kerkewei. De spreuk luidt: 

‘Door corona dit jaar zijn wij het zomerprinsenpaar’

Dit is het 23e koppel van De Stuuverkes. Uiteraard waren tijdens dit zomercarnaval ook Prins Pepijn en Adjudant Rick aanwezig. Het was een gezellig feestje. Vooral de bonte stoet door het dorp.

Earestuuver voor St. Henricus

Ondanks alle coronaperikelen reiken we wel een Earestuuver uit. Waardering uitspreken en mensen in het zonnetje zetten doet altijd goed, zeker in deze tijd. De Earestuuver wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich langdurig vrijwillig inzet voor de gemeenschap.

Dit jaar ontvangt geen persoon, maar een vereniging de Earestuuver. Naast een onderscheiding, is er speciaal een Earestuuver in groot formaat gemaakt.

St. Henricus ruim een eeuw midden in onze samenleving

Het bestuur van ‘n Lesten Stuuver heeft unaniem besloten dat de Earestuuver dit jaar toekomst aan Muziekvereniging St. Henricus. Deze muziekvereniging staat al ruim een eeuw midden in onze samenleving. De vereniging heeft niet alleen een sociale betekenis, maar ook een maatschappelijke. Zij is een verbindingspunt tussen allerlei mensen en verenigingen. Het hele jaar door repeteren de leden van alle leeftijden fanatiek. Men weet jong en oud aan zich te binden. De vereniging heeft onze gemeenschap meermaals op een fantastische manier vertegenwoordigd.
Je hoeft maar te bellen en de muziekvereniging staat klaar voor anderen in ‘t Görtnkeurndoarp. Met jubilea en huldigingen van dorpsgenoten en van Rossumse verenigingen, de Sinterklaasintocht en met de kermisweekenden zorgen zij voor een muzikale bijdrage. Met de vele concerten die zij jaarlijks organiseren zorgt deze vereniging voor veel reuring in het dorp. Natuurlijk niet te vergeten de theaterspektakels van de afgelopen jaren en Taptoe Twente. Onze Hofkapel Melomanie bestaat ook uit allemaal leden van de St. Henricus.
Vanwege corona was de uitreiking in besloten kring. Wanneer het allemaal weer kan, gaan we er gigantisch op proosten!!!

President Michel Broenink reikt de Earestuuver uit aan Eric Beijerink, voorzitter van muziekvereniging St. Henricus.

Corona-update: Earestuuver en we gaan vlaggen

Eind december hadden wij nog goede hoop dat er in februari activiteiten plaats konden vinden.
Helaas is dit niet mogelijk vanwege de maatregelen omtrent het Covid-19-virus.
Als vereniging streven wij er altijd naar om waardige activiteiten te organiseren, die ook nog eens tot hun recht komen. Dit is nu niet mogelijk en daarom hebben wij dit moeilijke besluit moeten nemen. De gezondheid van iedereen staat voorop!

Dit jaar wel een Earestuuver en we gaan vlaggen

De Earestuuver zal dit jaar wel uitgereikt worden, maar uiteraard in aangepaste vorm. De Griepstuuver zal in de week voor het carnavalsweekend verspreid worden.
Tevens kan het vlaggen doorgaan. Wat was dit vorig jaar een fantastisch gezicht! Wij vragen iedereen om de vlag uit te hangen vanaf vrijdag 12 februari t/m maandag 15 februari. Ondanks dat er geen carnavalsactiviteiten plaatsvinden, staan wij op deze manier toch even stil bij het carnavalsweekend van 2021.

Blijf gezond en let op elkaar!

Alle woningen in Rossum, Volthe en Lemselo gaan vlaggen tijdens het carnavalsweekend.

 

Corona-update: Hoogheden Pepijn en Rick treden nog niet af

Prins Pepijn en Adjudant Rick langstzittende Hoogheden

Triest nieuws. Komend carnavalsseizoen worden er geen nieuwe Hoogheden benoemd in ’t Görtnkeurndoarp. Ook grote activiteiten, zoals de optocht, gaan niet door. Dit alles heeft te maken met corona. Het goede nieuws is wel dat Prins Pepijn en Adjudant Rick de langstzittende Hoogheden worden van ’n Lesten Stuuver. Het afreden van dit stel zou normaal halverwege november dit jaar plaatsvinden, maar dat kan dus niet doorgaan. Het aftreden van dit jubelkoppel staat nu gepland in november 2021.

Lees verder onder de foto.
Prins Pepijn en adjudant Rick van 'n Lesten Stuuver

Prins Pepijn en Adjudant Rick tijdens de fotoshoot bij Carla Scholten Linde in december 2019.

Wat kan en mag proberen we te organiseren

Maandag 28 september jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats. In overleg met alle aanwezige commissieleden is besproken dat we proberen het een en ander wel te organiseren voor komend carnavalsseizoen. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen. De galacommissie bekijkt of ze op een ludieke manier voor de dag kunnen komen. Wellicht dat het wel mogelijk is om iets te doen voor de kinderen tot 13 jaar. Wel een Earestuuver? Een aangepaste Carnavalsviering? We weten het allemaal nog niet, maar we houden jullie op de hoogte.

Contributie jeugdleden van €7 naar €10

De ledenvergadering heeft ook besloten dat de contributie van de jeugdleden gelijk wordt getrokken met de contributie van leden vanaf 18 jaar (€10 per persoon). Eind dit jaar wordt de contributie voor 2021 middels automatische incasso geïnd.  

President 'n Lesten Stuuver

President Martijn ter Horst overhandigt de voorzittersketting aan de nieuwe president van ‘n Lesten Stuuver, Michel Broenink (l.).

Bestuurswisselingen: nieuwe President

Tijdens de Algemene Ledenvergadering vonden er enkele bestuurswisselingen plaats. Jos Horsthuis en Yvonne Hartman hebben helaas afscheid genomen van het bestuur. Via deze weg nogmaals: dank voor de tomeloze inzet!

De ledenvergadering heeft Michel Broenink en Richard Senger benoemd tot bestuursleden van de vereniging. Het inmiddels langstzittende bestuurslid Christiaan ter Horst heeft aangegeven nog eens voor 4 jaar deel uit te willen maken van het bestuur.

Na 11 jaar heeft Martijn ter Horst de voorzittershamer overgedragen aan Michel Broenink. Martijn blijft in het bestuur.

Omdat penningmeester Jolanda Smellink in september 2021 stopt loopt nu al op de achtergrond Monique Bossink mee in het bestuur. Als de ledenvergadering in september 2021 ermee instemt is Monique dan officieel penningmeester van ’n Lesten Stuuver.

’t Görtnkeurndoarp in Guinness Book of Records

Wat hebben we een geweldig jubileumjaar gehad. Prachtige feesten, cadeau voor iedereen in de vorm van vlaggen en bijvoorbeeld de receptie. Onlangs hebben we ook te horen gekregen dan wij officieel in het Guinness Book of Records staan met de langste polonaise ter wereld (qua afstand; 25 kilometer)!!

Ereleden en Lid van Verdienste ‘n Lesten Stuuver

Vier ereleden

‘n Lesten Stuuver heeft nu 4 ereleden. Het gaat om wijlen Willem Schelberg, Marinus Maseland, Hennie oude Nijhuis en wijlen pastor Michiel Zeinstra.

Daarnaast heeft de vereniging een Erevoorzitter, namelijk oprichter Gerard Voorpostel. Wijlen Herman ter Pelle is in het verleden benoemt tot Grootvorst van ‘n Lesten Stuuver.

Lid van Verdienste

Vanwege hun inzet heeft ‘n Lesten Stuuver ook een aantal ‘Lid van Verdienste’. Het gaat om Frans Hamse (1987), Tonny Pegge (1995), Hennie Oosterbroek (1996), Hennie oude Nijhuis (2000), Tonny Braakhuis (2005), Alfons Hobbelink (2012), Ben Deterink (2013), Henk Roesthuis , Jan Pross (2016) en Martijn ter Horst (2020). 

 

Stem op ons met Rabo ClubSupport

Ook dit jaar doen wij mee als vereniging aan het ondersteuningsprogramma van de Rabobank voor clubs en verenigingen. Laat je stem niet verloren gaan. Stem op ons en andere verenigingen uit Rossum! 

Stemmen kun je doen via de Rabobank-app op je telefoon. Je kunt ook online stemmen via de site van de Rabobank. Door in te loggen in de app of op de site kun je stemmen via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’. Klik daarna op Rabo ClubSupport.

Hieronder alle deelnemers uit Rossum. De keuze is reuze, nadat je maximaal 2 stemmen (van de 5) op ons hebt uitgebracht…. 😉 

Deelnemers Rabo ClubSupport

Hierboven alle deelnemers Rabo ClubSupport uit Rossum.

‘n Lesten Stuuver in Guinness Book of Records

We staan erin!!! Het is ons gelukt! Sinds vrijdag 2 oktober staat ‘n Lesten Stuuver in Guinness Book of Records

Langste polonaise qua afstand

In 2020 bestaat ‘n Lesten Stuuver 55 jaar en dat was de reden om een recordpoging te doen. Een groep van 12 vrijwilligers hebben op zaterdag 22 februari van 6.30 uur tot 14.00 uur een polonaise gelopen. Er is een afstand afgelegd van 25 kilometer. Het vorige record stond op iets meer dan 18 kilometer. 

overzicht route langste polonaise

Een prachtige luchtfoto, gemaakt tijdens wereldrecordpoging langste polonaise.

De groep van twaalf bestond uit: Mayra Westerhof, Jet Nolten, Lotte Horsthuis, Eva Weusthof, Marc Smellink, Anouk Wienk, Thomas Weusthof, Sophie Kokhuis, Rowèl Hesselink, Jorien Nolten, Anne olde Hanter en Marèl Scholten.

Daarnaast waren vele vrijwilligers erbij betrokken om alles goed vast te leggen, conform de regels van Guinness Book of Records. Een speciaal dank richting Bertus olde Hanter, Tonny Braakhuis, Rob Nolten en Michel Letteboer!

Veel aandacht in de media

Vele media schonken aandacht aan het wereldrecord. Luister het fragment bij Twente FM. Ook de Tubantia en RTV Oost schreven over deze wereldprestatie.